Καλωσορίσατε

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργανώνει

α) Πρότυπα προγράμματα εναλλακτικής άσκησης στην ύπαιθρο για Σχολεία, (οδηγίες για σχολεία στο: Επισκέψεις σχολείων)

β) Αθλητικές ακαδημίες και

γ) Εβδομαδιαία summercamps στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της στην Θέρμη (ενημέρωση προσεχώς)

Σε όλα τα προγράμματα διδάσκουν απόφοιτοι της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με εμπειρία και εξειδίκευση σε προγράμματα άσκησης για παιδιά, που επιβλέπονται από τους καθηγητές της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση του αθλητισμού στα παιδιά για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η κοινωνικοποίηση, η εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, και φυσικά η αναψυχή των παιδιών.

 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Θέρμη αποτελούν σήμερα ένα πρότυπο πολυχώρο άσκησης και αναψυχής, αφού συνδυάζουν κλειστούς και υπαίθριους χώρους άσκησης, αίθουσες διδασκαλίας και αθλητικά εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό.