Ανακοινώσεις

Γιορτή Αθλητικών Ακαδημιών ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ. Κυριακή 17/12/2017, 11.00-12.00 & 12.00-13.00 Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2017 - 00:00
Εναλλακτικό πρόγραμμα αθλητικών ακαδημιών ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 21:42
Αιτήσεις ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στις Αθλητικές Ακαδημίες ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ Παρασκευή, Οκτώβριος 6, 2017 - 15:01
Πρόσκληση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για επίσκεψη στο πάρκο περιπέτειας ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ Τετάρτη, Σεπτέμβριος 27, 2017 - 04:41
Κανονισμός λειτουργίας Αθλητικών Ακαδημιών Κυριακή, Σεπτέμβριος 24, 2017 - 01:08
Κάρτα μέλους Αθλητικών Ακαδημιών περιόδου Σεπτεμβρίου- Ιανουαρίου 2017-18 Τρίτη, Σεπτέμβριος 19, 2017 - 12:26
Ενημέρωση γονέων Σάββατο 23/09/2017 στις Αθλητικές Ακαδημίες ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ. Τρίτη, Σεπτέμβριος 19, 2017 - 12:07
Χρήση χώρου μυϊκής ενδυνάμωσης στις Αθλητικές Ακαδημίες ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ. Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11, 2017 - 00:45
Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις Αθλητικές Ακαδημίες ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ Θέρμης Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017 - 03:45
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού Πέμπτη, Αύγουστος 31, 2017 - 01:47

Σελίδες