Πρόσκληση πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων για απασχόληση στο Πρόγραμμα Επισκέψεων Σχολείων στη Θέρμη, ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ.

Καλούνται πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με Ειδικότητα "Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες & Αθλητικός Τουρισμός " να στείλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sporthermi@pess.auth.gr για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο Πρόγραμμα Επισκέψεων Σχολείων της ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ. Προθεσμία ως 20 /05/2018.

Συνημμένα Αρχεία: