Γιορτή Αθλητικών Ακαδημιών στις 10 Ιουνίου, 17,30-19,30μμ