Κανονισμός λειτουργίας Αθλητικών Ακαδημιών

Οδηγίες προς τους γονείς και αθλούμενους των Αθλητικών Ακαδημιών ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ Θέρμης. Παρακαλώ κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο.