Ευχαριστίες στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ για την επίσκεψή τους στο πάρκο περιπέτειας ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη στο πάρκο περπέτειας το Δημοτικό σχολείο του κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Και του χρόνου! Περάσαμε υπέροχα!!